Opetussuunnitelma ja tiedonhallinta

Tiedonhallinnan taidot ovat tulleet yhä tärkeämmäksi koululaisille ja opiskelijoille. Tietoa on nopeasti saatavilla, mutta tiedolla työskentelyn taidot ovat haasteellisia. Tiedonhallinnan taidot, jotka ovat esillä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 2014 otetaan esille halutusta näkökulmasta:

  • yleisnäkökulma varhaiskasvatukseen (VASU2016), alakouluun ja yläkouluun (POPS2014) tai lukioon (LOPS2015)
  • ainekohtaisia kokonaisuuksia
  • monialaisssa oppimiskokonaisuuksissa
  • kirjastolle suunnattu tilaisuus OPS näkökohtien avaamiseen yhteistyölle

Aiheen voi muotoilla esitelmäksi/luennoksi, muutaman tunnin työpajaksi, epäkonferenssiksi (osallistujat luovat ohjatusti oman tapahtumasisällön omien puheenvuorojen perusteella), koko päivän tapahtumaksi tai pidemmäksi, syvälle luotaavaksi koulutukseksi tehtävien ja materiaalien avulla. Koulutuksen toteutus on mahdollista myös verko-opetuksena. Koulutusta voi pyytää myös ruotsiksi ja englanniksi.

Mitä sinä koulutuksesta saat? Osaamista tiedonhallintataitojen erottamiseksi opetussuunnitelmasta juuri oman aineesi näkökulmasta, syventymistä tiedonhankinnan prosessiin, vinkkejä tunneille ja erilaisia toimintamalleja oppilaiden kanssa työskentelyyn.