Valemedia ja kriittinen mediataito

Valemedia ja vaihtoehtoinen totuus ovat jokapäiväisessä elämässämme läsnä, koska internet on läsnä hyvässä sekä pahassa informaation ja disinformaation levittäjä. Tähän ilmiöön liittyy usein myös vihapuhe. On olemassa monenlaisia lähtökohtia, joiden perusteella voimme aloittaa keskustelun valemedian esiintymisestä, toimintatavoista ja tarkoitusperistä sekä vihapuheen esiintymisestä. Tällaisena lähtökohtana voi toimia esimerkiksi valemediasta kertominen kouluilla mediakriittisestä näkökulmasta ja opettajille tai kirjastojen henkilökunnalle suunnattuna koulutuksena.

Valemediaa ja vihapuhetta käsittelevä Valheen jäljillä -teos ilmestyi 15.3.2018. Kirjoittajina ovat FT Ari Haasio, tohtorikoulutettava Anu Ojaranta sekä dosentti Markku Mattila.

Mitä koulutus sinulle antaa? Osaamista valemedian erottamiseksi tietomassasta, ymmärtämään miksi valemedia meihin uppoaa, ymmärrystä valemedian toimintamenetelmiin ja vaikutuskeinoihin, vinkkejä tunneille ja miten näitä asioita voi työstää vaikkapa yhdessä opettajien ja kirjastoammattilaisten kanssa.

Alla erilaisia kokonaisuuksia, joista voidaan räätälöidä sopiva kokonaisuus tarpeen ja kohdeyleisön mukaan.

Sukellus valemedian ja salaliittojen syövereihin: mitä, miksi ja miten?

 • Historialliset lähtökohdat ja tarkoitusperät
 • Vaikuttamisen keinot
 • Sanaston tunnistaminen

Tunnista valeuutinen: työpaja

 • Valemediaetsivän keinovalikoiman esittely
 • Tapausesimerkkejä, joiden selvittämisessä perehdytään erilaisiin ratkaisutapoihin
 • Omaa työskentelyä ja yhteinen yhteenveto, jossa käydään läpi ratkaisumahdollisuudet kunkin tapauksen kohdalla.

Mielemme sisäänrakennetut vinoumat ja kriittisen ajattelun haasteet

 • Mitä on kriittinen ajattelu? Mitä se ei ole?
 • Mikä on kognitiivinen auktoriteetti?
 • Mitä tarkoittaa vahvistusvinouma ja ylivertaisuusvinouma?
 • Mikä on Dunning-Kruger ilmiö?

Infodemia – koronaepidemiaan liittymä informaatiotulva

 • Mikä on infodemia?
 • Koronana liittyvät valeuutiset ja salaliittoteoriat
 • Koronaan liittyvä tutkittu tieto
 • Rokotusvastaisuus
 • Miten keskustella asioista verkossa?

Tieteellinen ajattelu ja tutkimus: työpaja

 • Mitä on tutkittu tieto?
 • Miten tiedettä tehdään?
 • Miten tutkimus toimii?
 • Miksi siihen tulee luottaa?
 • Mistä löydän tutkittua tietoa omaan käyttööni?