Valemedia ja kriittinen mediataito

Valemedia ja vaihtoehtoinen totuus ovat jokapäiväisessä elämässämme läsnä, koska internet on hyvässä sekä pahassa informaation ja disinformaation levittäjä. Tähän ilmiöön liittyy usein myös vihapuhe. On olemassa monenlaisia lähtökohtia, joiden perusteella voimme aloittaa keskustelun valemedian esiintymisestä, toimintatavoista ja tarkoitusperistä sekä vihapuheen esiintymisestä. Tällaisena lähtökohtana voi toimia esimerkiksi valemediasta kertominen kouluilla mediakriittisestä näkökulmasta ja opettajille tai kirjastojen henkilökunnalle suunnattuna koulutuksena.

Valemediaa ja vihapuhetta käsittelevä Valheen jäljillä -teos ilmestyy 15.3.2018. Kirjoittajina ovat FT Ari Haasio, tohtorikoulutettava Anu Ojaranta sekä dosentti Markku Mattila.

Näitä koulutuksia teen yhteistyössä FT Ari Haasion kanssa. Aiheen voi muotoilla esitelmäksi/luennoksi, muutaman tunnin työpajaksi tai koko päivän tapahtumaksi. Koulutuksen toteutus on mahdollista myös verko-opetuksena. Koulutusta voi pyytää myös ruotsiksi ja englanniksi.

Mitä koulutus sinulle antaa? Osaamista valemedian erottamiseksi tietomassasta, ymmärtämään miksi valemedia meihin uppoaa, ymmärrystä valemedian toimintamenetelmiin ja vaikutuskeinoihin, vinkkejä tunneille ja miten näitä asioita voi työstää vaikkapa yhdessä opettajien ja kirjastoammattilaisten kanssa.